Kallelse till träning F03

Den 10 oktober tränar Flickor 2003 på Bälinge IP. (Ändrat från Diöshallen på grund av dubbelbokning)

Se kallelse här!