Kallelse P04 Future

Future P04 har träning i Grillby den 18 juni.
Här finns kallelsen!