Certifierade föreningar 2018

På årsmötet tilldelades Knarrbacken FC, FC Arlanda och Films SK ett diplom för deras arbete med certifiering av förening.

För ett väl genomfört arbete med framtagandet och implementeringen utav en utbildningsplan, spelarutbildningsplan, ledarförsörjningsplan, verksamhetsplan, drog- och alkoholpolicy, trafiksäkerhetspolicy samt nolltolerans.

Stort grattis Knarrbacken FC, FC Arlanda och Films SK!