Årets barn- och ungdomsförening

Upplands Fotbollförbunds pris till årets barn- och ungdomsförening 2018 tilldelades Åsunda IF.

Åsunda IF har som barn- och ungdomsförening arbetat på ett mycket strukturerat och bra sätt med att kvalitetssäkra hela sin organisation.

Åsunda IF erbjuder sina ledare och tränare utbildning kontinuerligt så att alla som vill får en möjlighet till att utbilda sig.

Åsunda IF har under året tagit fram nya policydokument som är väl genomarbetade vilka vilar på en god värdegrund som följer SvFF:s riktlinjer.

Åsunda IF har bra förutsättningar för att erbjuda träning och match på sin arena.

Stort grattis Åsunda IF!