Protokoll representantskapsmöte

Här kan ni läsa protokollet från representantskapsmötet 2018.