Temakväll - Flickfotbollen

Tack till alla som deltog på temakvällen kring flickfotbollen i måndags. Mycket bra uppslutning och väldigt intressanta diskussioner!

Återkoppling från mötet kommer under nästa vecka.