Certifiering blir Diplomering!

Under 2019 kommer Upplands Fotbollförbunds Certifierad förening fasas ut och istället kommer Svenska Fotbollförbundet med ett nationellt koncept: Diplomerad förening!

Läs hela nyheten!

Fram till Upplands Fotbollförbunds årsmöte 6 mars 2019 finns det möjlighet att certifiera er förening, sen kommer bara diplomeringen att finnas.

För er som redan certifierat er förening eller påbörjat denna process innebär detta inte att ni gjort/gör något förgäves. Det viktigaste är inte vilken "stämpel" ni har, utan att ni arbetar med föreningsutveckling!

Vad är diplomerad förening?
Diplomerad förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där föreningen får arbeta med 6 stycken målområden.

Varför?
Svensk fotboll vill genom lanseringen av Diplomerad förening sätta fokus på vikten av att vi skapar en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Därför är det viktigt att föreningen har en väl fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan som ligger till grund för arbetet. På så vis skapar vi attraktiva föreningar där alla vill vara med.

Hur?
Första steget i utvecklingsarbetett är att ledare, vårdnadshavare och barn svarar på en enkät för att göra en självskattning av föreningens verksamhet. Efter det tar föreningen hjälp av Upplands FF/SISU Uppland för att föra en utvecklingsplan utifrån svaren på enkäten.
Läs "steg för steg" här!

Vill ni veta mer?
Läs mer här!

Se en kort film om diplomerad förening här!

Eller kontakta Johanna Larsson på Upplands Fotbollförbund:
johanna@upplandsff.se
018-430 60 78

I mars kommer vi även ha en Diplomeringskväll där ni kan komma och få mer information kring diplomeringen, ställa frågor och se den enkla hemsidan (processtödet) man arbetar i under diplomeringsprocessen! Mer information kring den träffen kommer efter jul!

Det är resan som är målet!