Återkoppling

Den 10 december hade Upplands Fotbollförbund en temakväll om flickfotbollen i Uppland. För att läsa om vad som framkom under mötet och hur vi går vidare med detta Klicka här!