Kallelse P02

Kallelse för P02 till träningen i Ärentuna finns nu publicerad. Klicka här för att komma till den.