In och anmäl dig!

Klicka på rubriken för att läsa intervjun.

Hej Christian Fagerhov!

Du är en av Svenska Fotbollförbundets Nationella Fotbollsutbildare (NaFu). Du arbetar främst i regionerna Hälsingland, Gestrikland, Dalarna och hos oss i Uppland.

Några rader om dig själv och din roll som NaFu?
Jag är en snart 40-årig kille ifrån Hälsingland. Där har jag också största delen av min fotbollsbakgrund som både spelare och ledare i många år. Innan jag fick jobbet som NaFu har jag jobbat heltid som fotbollsutvecklare i Hälsingland under några år. Som Nationella Fotbollsutbildare jobbar vi, som det låter, mestadels med utbildning. Då främst med utbildning av utbildare. Men arbetsbeskrivningen är väldigt bred vilket den även behöver vara då man på SvFF gör otroligt mycket bra saker som vi ska hjälpa distrikten med att nå ut till sina klubbar och lag. Så vi ska ha koll på det mesta och deltar på många olika håll och kanter. Sen är kontakten och feedbacken med olika nyckelpersoner i varje distrikt väldigt viktigt för att vi ska lyckas med detta och även kunna ta med oss tankar, idéer och kunskap tillbaka till vårt kansli.

Du ska ju vara med och hålla i Upplands Fotbollförbunds Fotbollsforum den 20e oktober där vi kommer ha en utbildnings- och diskussionsdag kring de nya spelformerna.

Vad är dina förväntningar på dagen?
Att möta människor med förväntningar och frågor kring de Nya Spelformerna, vad det kommer att innebära för varje lag och förening samt för distriktet Uppland. Att det blir en dag med positiva diskussioner och att de som har frågetecken över olika delar åker därifrån tillfredsställda. Sen att få träffa fler ledare ifrån Uppland för att förbättra min kunskap och mina ingångar i distriktet.

Dagen börjar med en gemensam genomgång för att sedan övergå i två spår - ett spår för ordföranden och ett spår för ungdoms/utbildningsansvariga.

Varför ska ordföranden och ungdoms/utbildningsansvariga delta på Fotbollsforum enligt dig?
Skarpt läge 2019. Har man inte koll bör man få det. Har man det redan så har man en viktig roll att medverka till god implementering. Sen är det viktigt att få in det i varje förening så att hela föreningen har koll, inte bara lag eller ledare. Därav vikten att personer med stort inflytande är närvarande och skaffar sig en bild över vad det kommer att medföra i sin förening.

I arbetet med de nya spelformerna har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare.

Vad tycker du själv om de nya spelformerna? Är det ett lyft i Svensk fotboll?
Stort lyft! Bra anpassat efter de olika åldrarna, tydligare mot ett lärande och betydligt roligare är min bild. Sen att vi har fått chansen att testa ett år där vi fått feedback från distrikten, klubbar samt gjort stora insatser själva för att skaffa oss en så bra bild som möjligt. Det har lett till vissa förändringsförslag och justeringar som gör att det nu känns riktigt bra att gå in skarpt 2019.

Vi avslutar med 3 snabba:
Spansk eller engelsk fotboll? Engelskt
Anfalla eller försvara? Anfalla
Spela fotboll i spöregn eller i 30 graders värme? När jag var spelare - regn. Som ledare - värme. :)

Tack Christian!

Vill du delta på årets Fotbollsforum? Klicka här för att komma till inbjudan, mer information och anmälan.