Ledarutbildning på Utvecklingslägren

Inbjudan till Ledarutbildning under Utvecklingslägret 2018
Som en del av "Spelarutbildning – en helhet", erbjuder vi en tre dagars ledarutbildning för uppländska tränare i samband med både flick- och pojklägret. Klicka på rubriken för mer info!

Ledarutbildningen genomförs på följande datum:
Under flickläger, 24-29/6, genomförs utbildningen 27/6 kl. 12.00 – 29/6 kl. 15.00
Under pojkläger,1/7 – 6/7,genomförs utbildning 2/7 kl. 12.00 – 4/7 kl. 15.00

Vi söker två tränare från Uppland som är verksamma i flicklag (vecka 26) och två tränare som är verksamma i pojklag (vecka 27) som har ambitioner att arbeta inom någon del av vår verksamhet i framtiden. Vi ser gärna att ni har ambitionen att söka rollen som "Fotbollsutvecklare" (tidigare DFK) för flickor och pojkar 04.

Ni åker buss med Upplands FF:s trupp till och från Halmstad. Utbildningen pågår i tre dagar och övriga dagar följer ni Uppland på lägret. Mat och logi ingår. Utbildningen genomförs av SvFF med våra Nationella fotbollsutbildare som kursledare.

2018-års lägerdatum:
Flicklägret 24-29 juni,
Pojklägret 1-6 juli

Utvecklingskommitten och våra spelarutbildare kommer att utse vilka sökande som får åka med till Halmstad. Sökande ska ha genomfört och vara godkänd i minst B Ungdom eller UEFA B på SvFF:s tränarstege.

Skriv en kort presentation (max 1 A4) och skicka din ansökan till skola@upplandsff.se före den 27 maj (förlängd anmälningstid).

För frågor kontakta Martin Möller på skola@upplandsff.se