Kallelse F02 träning

Kallelse till träning för F02 är nu publicerad. Se här!