Fotboll för alla

Riktlinjen Fotboll för alla handlar om att göra fotbollen tillgänglig och attraktiv för alla. För att detta ska ske behöver samtliga inblandade i verksamheten tillsammans göra ett stort jobb i flera frågor. Lotta Törnkvist, föreningsutvecklare på Upplands Fotbollförbund, har svarat på några frågor om hur distriktet jobbar med den här frågan.

Hur ser det ut idag? Vilka målgrupper når fotbollen och vilka saknar vi?
I Uppland har vi föreningar representerade i samtliga kommuner. Totalt har vi ca 18 000 registrerade spelare (från 15 år och uppåt) där drygt en tredjedel är tjejer/kvinnor.

Den målgrupp vi har lite svårare att nå är tjejer med en annan etnisk bakgrund, både som spelare, ledare och organisationsledare.

En annan målgrupp, som vi saknar helt i vår organisation, är fotboll för funktionsnedsatta - parafotbollen. Vi tycker att alla ska få spela fotboll och dela den glädje som spelet ger oavsett vad man har för förutsättningar. Vi hoppas därför på att vi i framtiden kan erbjuda parafotboll inom Upplands Fotbollförbund. Men det gläder oss att det redan idag finns några föreningar i Uppland som bedriver någon form utav parafotboll!

Vad är distriktets inställning till värvningar av barn och ungdomar?
Vi på Upplands Fotbollförbund tycker inte att man ska värva unga spelare aktivt. Om en spelare vill byta klubb bör dialog ske mellan berörda föreningar samt med spelaren och föräldrarna.

Hur jobbar distriktet med integrations- och jämställdhetsfrågor?
Fotboll är världens största idrott som de allra flesta människor kommer i kontakt med någon gång under sin uppväxt. Tillsammans med föreningslivet spelar fotbollen en mycket viktig roll för integrationsarbetet i Sverige. I Upplands Fotbollförbund vill vi bli bättre på att jobba med integration genom t.ex. olika integrationsprojekt.

På svenskans årsmöte 2018 fastslogs strategin 2018 - 2022 för svensk fotboll. I strategin finns bland annat ett prioriterat projekt, - "Plus 10 000 nya kvinnliga ledare" som går inom ramen för SvFF:s arbete för "Jämställdhet och Mångfald". I det ska samliga distrikt (24 st) utse två stycken amabassadörer, en tjej och en kille. Totalt kommer det vara 48 stycken engagerade i frågan. Vi ser framemot att bidra i detta arbete!

Utöver detta har vi varje år en träff med olika teman som vi kallar för "Mötesplats för kvinnliga ledare" som vänder sig till aktiva kvinnliga ledare och tränare inom fotbollen.

SvFF:s nyhet om Fotboll för alla

Läs mer om FSLL här