Barns och ungdomars villkor

Riktlinjen Barns och ungdomars villkor handlar om att fotbollen ska vara en attraktiv sysselsättning för barn och ungdomar. Förbund, föreningar och ledare behöver då ta hänsyn till varje individs förutsättningar och anpassa sig både efter spelarnas mognad men även efter samhällsutvecklingen. Chasmine Wahlberg, barnfotbollskonsulent på Upplands Fotbollförbund, har svarat på några frågor om hur distriktet jobbar med frågan.

Har du några tips på hur man bäst anpassar verksamheten för unga spelare?
Det är viktigt att skapa en miljö där spelarna känner sig trygga och vågar uttrycka sig. Prata mycket med spelarna, genomför individuella samtal och var lyhörd när åsikter och idéer lyfts fram. Lyckas man med det känner de sig delaktiga, vilket är viktigt för att de ska tycka att det är roligt och vilja fortsätta spela fotboll.

Ge mycket utrymme för spelarna att vara med i planeringen av träningarna och låt dem försöka hitta egna lösningar/svar på hur de ska lösa uppgifterna under träningspassen (guided discovery).

Sist men inte minst, utbildning! Utbilda föreningen och ledarna i Fotbollens spela, lek och lär, Spelarutbildningsplanen och Tränarutbildningen.

Vad är det första du tänker på när du hör riktlinjen barns och ungdomars villkor?
Barnkonventionen.

På vilket sätt arbetar distriktet med att anpassa verksamheten för barn och ungdomar?
Vi erbjuder utbildningar i bl.a. Spelarutbildningsplanen och Fotbollens spela, lek och lär som är två mycket viktiga utbildningar när man pratar om barn- och ungdomsfotboll. Dessutom har SvFF från och med 2018 nya nationella spelformer (obligatoriska från 2019) där spelytor, antal spelare på planen och spelregler är bättre anpassade efter spelarnas mognad.


SvFF om Barns och ungdomars villkor

Mer om FSLL