Ta del av nya Fotbollens spela, lek och lär

Svenska Fotbollförbundet har till 2018 tagit fram en ny version av Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) som består av häfte, webbplats och utbildning. Anders Winberg, kanslichef på Upplands Fotbollförbund, berättar om hur vi i distriktet jobbar med frågan.

Varför ska föreningarna ha det här materialet som bas för barn- och ungdomsverksamheten?
FSLL beskriver inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll. Genom att arbeta med FSLL och implementera den i verksamheten blir man en tydlig del av svensk fotboll där föreningens jobb hänger ihop med SvFF:s spelarutbildningsplan och tränarutbildning. De fem övergripande riktlinjerna som materialet fokuserar på är viktiga för alla som på något sätt kommer i kontakt med svensk fotboll. Vi tror att föreningarnas arbete med FSLL kan leda till trevligare match- och träningsmiljöer samt att flera spelar längre och får bättre utveckling.

Hur stöttar distriktet föreningarna i det arbetet?
Upplands Fotbollförbund erbjuder föreningarna kostnadsfria utbildningar av Fotbollens spela, lek och lär genom Idrottslyftet samt stöttning vid implementeringen av den. Materialet och handledningen till FSLL är väldigt enkelt och tydligt utformat där förslag på upplägg, filmer, genomgång av de fem riktlinjerna m.m finns att ta del av. Detta gör att det är enkelt för en förening att även på egen hand hålla i egna FSLL-träffar.

Hur påverkar FSLL arbetet hos distriktet?
Fotbollens spela, lek och lär är utgångspunkten i tränar- och spelarutbildningen vi bedriver för barn- och ungdomsfotbollen. Materialet används både internt i vår organisation såväl externt när vi träffar föreningar runt omkring i Uppland. Vi arbetar med att sprida det viktiga budskapen som FSLL har och hoppas på att nå ut till fler än bara ledarna ute i föreningarna.

Webbplatsen för FSLL finns på länken nedan. Där hittar ni det grundläggande innehållet i både text och film. För att ta del av flera filmer behöver man köpa häftet med inloggning.
http://svenskfotboll.se/fsll

Ni kan även läsa mer om FSLL hos Svenska Fotbollförbundet.
http://fogis.se/barn-ungdom/arkiv/startsida/2018/03/fotbollens-spela-lek-och-lar-ska-na-fler/

Kontaktperson i distriktet för frågor kring FSLL:
Chasmine Wahlberg
018-4306076
chasmine@upplandsff.se

Kontaktperson i distriktet för frågor kring Idrottslyftet:
Lotta Törnkvist
180-4306073
lotta@upplandsff.se