Hållbart idrottande

Riktlinjen hållbart idrottande innebär att fotbollen behöver vara hållbar för individen över tid. Den viktigaste aspekten i detta är att fotbollsspelaren ses som en människa som spelar fotboll där även saker utanför fotbollsplanen påverkar agerandet på planen. Vi har intervjuat Linus di Zazzo, ordförande för Upplands Fotbollförbund och före detta projektledare för projektet "Fler ska spela fotboll längre". Han berättar och ger sina tips kring frågan.

Vad är dina tips till föreningar som vill att flera ska spela längre?
Det viktigaste är att föreningen arbetar långsiktigt med frågan, det finns ingen quick fix. Ta in frågan i föreningens verksamhetsidé och få alla att förstå hur viktigt det är för föreningen så att det genomsyrar all verksamhet. Sen är det alltid bra att ha en flexibel verksamhet, utbilda era ledare och stötta dem kontinuerligt, samt fråga spelarna om de är intresserade av ledaruppdrag, bli domare eller ingå i styrelsen,- även om de börjar trappa ner som spelare.

Vad är dina tips till ledare som vill att flera ska spela längre?
Tänk långsiktigt, kortsiktiga resultat är lätta att uppnå på bekostnad av att vissa lägger av. Försök att se och utveckla varje individ både som spelare och människa. För att lyckas med det måste du samtala mycket med varje individ. Blir jag sedd och uppskattad för den jag är samtidigt som jag utvecklas i en trygg miljö kommer jag att trivas och vilja fortsätta. Men då måste du som tränare även ta hänsyn till varje persons livssituation i dina förväntningar på spelaren.

Vad är dina tips till föräldrar som vill att flera ska spela längre?
Det viktigaste är att du är stöttande och uppmuntrar ditt barn till att idrotta, både när det går lätt och när det är jobbigt. Pressa aldrig dina barn eller andra spelare på prestationer och reultat, men däremot kan du ställa krav på uppförande och Fair Play. Hjälp till med bra kost och uppmuntra till vila och sömn. Jag vill även påminna om att ta hjälp av Råd och vård för idrottsskador om det händer ditt barn något.

Slutligen, Upplands Fotbollförbund har ett avtal tillsammans med Upplands Innebandyförbund, Upplands Ishockeyförbund, Upplands Handbollförbund och Upplandsidrotten som heter Samsyn Uppland. Där samverkar man för att undvika att barn och ungdomar till och med 16 år ska behöva välja idrott. Tillsammans vill man medverka till ett långsiktigt idrottande i flera olika idrotter för barn och ungdomar. Läs mer om Samsyn Uppland här!

Mer om FSLL

SvFF om Fotbollens spela, lek och lär

SvFF om Fler ska spela längre