Serieförslag: Ungdom 13-17 år

Ta del av serieförslag gällande pojkar och flickor 13 - 17 år.

____________________________________________________

Till distriktet anslutna föreningar och föreningar på Åland.

Upplands Fotbollförbund har upprättat förslag till serier för pojkar och flickor
13 -17 år 2018.

Nu gäller punkt 3 i manualen.

Synpunkter och eventuella byten enligt punkt 3 i manualen, skall vara
Upplands Fotbollförbund tillhanda senast onsdagen 14 februari kl. 08:00.
____________________________________________________

2018-02-09: Serieförslag P16-17 Avancerad.

2018-02-09: Serieförslag P16-17 Grund.

2018-02-09: Serieförslag P15 Avancerad.

2018-02-09: Serieförslag P15 Grund.

2018-02-09: Serieförslag P14 Avancerad, 9mot9.

2018-02-09: Serieförslag P14 Grund, 9mot9.

2018-02-09: Serieförslag P13 Avancerad, 9mot9.

2018-02-09: Serieförslag P13 Grund, 9mot9.

2018-02-09: Serieförslag F15-17 Avancerad.

2018-02-09: Serieförslag F15-17 Grund.

2018-02-09: Serieförslag F14 Grund, 9mot9.

2018-02-09: Serieförslag F13 Avancerad, 9mot9.

2018-02-09: Serieförslag F13 Grund 9mot9.

____________________________________________________