Serieförslag: Barn 10-12 år

Ta del av serieförslag gällande pojkar och flickor 10 - 12 år.

____________________________________________________

Till distriktet anslutna föreningar.

Upplands Fotbollförbund har upprättat förslag till serier för pojkar och flickor
10 - 12 år 2018.

Nu gäller punkt 3 i manualen.

Vid eventuella byten enligt punkt 3 i manualen, skall dessa vara Upplands Fotbollförbund tillhanda senast onsdagen den 23 februari kl. 08:00.

____________________________________________________

OBS:
Ett flertal föreningar har framfört specifika önskemål för seriespelet i år!
Det är inte säkert att dessa önskemål har kunnat tillgodoses.
Vi har försökt ta hänsyn till önskemål om datum beträffande hemmamatcher pga Fotbollensdag.

____________________________________________________

Serieförslag P12 Avancerad.

Serieförslag P12 Grund.

Serieförslag P11 Avancerad.

Serieförslag P11 Grund.

Serieförslag P10 Avancerad.

Serieförslag P10 Grund.

Serieförslag F12 Grund.

Serieförslag F11 Grund.

Serieförslag F10 Grund.

____________________________________________________