Tävlingsföreskrifter: Ungdom 13-17 år

Uppdaterade Tävlingsföreskrifter för Ungdom 13-17 år 2018.
Se under punkt 10.

_________________________________________________________________

Nedanstående tävlingsföreskrifter är uppdaterade under punkt 10, röd text.

Kompletterande Tävlingsföreskrifter: Ungdom 13-17 år 2018.

_________________________________________________________________