Kallelse till träning F01

DFK/SU Lovisa Delby har tagit ut en träningstrupp till samlingen den 8 oktober i Uppsala.
Se kallelse här!