Ungdomsledarstipendium UFF 100 år

Upplands fotbollförbund fyller 100 år 2017 och har bestämt att dela ut 3 st stipendium på vardera 5500kr till en aktiv ungdomsledare max 25 år. 1 oktober är sista dagen för ansökan.