Manifestation 100 år 4 juni

Upplands FF har valt att blåsa av denna aktivitet pga för få anmälda föreningar.