Serieförslag: Ungdom 13-17 år

Ta del av serieförslag gällande pojkar och flickor 13 - 17 år.

____________________________________________________

Till distriktet anslutna föreningar och föreningar på Åland.

Upplands Fotbollförbund har upprättat förslag till serier för pojkar och flickor
13 -17 år 2017.

Nu gäller punkt 3 i manualen.

Synpunkter och eventuella byten enligt punkt 3 i manualen, skall vara
Upplands Fotbollförbund tillhanda senast fredagen den 13 februari kl. 08:00.
____________________________________________________

Serieförslag: P16-17 A.

Serieförslag: P16-17 G.

Serieförslag: P15 A.

Serieförslag: P15 G.

Serieförslag: P14 A.

Serieförslag: P14 G.

Serieförslag: P14 9M.

Serieförslag: P13 A.

Serieförslag: P13 G.

Serieförslag: F14-16 G.

Serieförslag: F13-14 A.

Serieförslag:F13-14 G

____________________________________________________