Protokoll Representantskap

Här hittar ni protokollet från representantskapsmötet 2016