Kallelse F00 träningskväll

DFK Jennifer Lundborg Larsson och hennes team kallar till träningskväll den 11 oktober.

Se kallelse här!