Kallelse P00 Träning

DFK Malin Ericsson och hennes team samlar P00 i Ärentuna den 28 september för träning.

Se kallelse här!