Kallelse till internmatch P00

DFK Malin Eriksson har tagit ut en trupp till internmatch på Lötens IP i Uppsala den 13 mars.
Se kallelse här!