Kallelse P00 träning

DFK för P00 Malin Ericsson samlar en trupp på 46 spelare till träning i Sigtuna den 13 april.

Se kallelse här!