Kallelse till match för F99

DFK Anders Ferngren har tagit ut matchtruppen som spelar mot Gestrikland på Löten i Uppsala den 15/3.

Se kallelsen här!