Kallelse till träningskväll F00

DFK Jennifer Lundborg Larsson kallar till träningskväll för F00 den 11 november.

Se kallelse här!