Träning P99

Kallelse till P99:s första träning under hösten. Den är i Uppsala den 13 september.
Se kallelse här!