Information kring Upplandslagen

Nu är nya distriktsförbundskaptener tillsatta för åldersgruppen 2001 och de är från den 1 april igång med sitt uppdrag. De övriga DFK:arna, med sina team, fortsätter sitt arbete med olika aktiviteter under året utifrån de förutsättningar de fått av oss (Upplands FF) som i vår tur har vissa riktlinjer att förhålla oss till från SvFF.
Läs vidare här!

Fotboll, och distriktslagen i det här fallet, berör och det är viktigt för oss att det gör det. Dock är det inte livsviktigt, varken för livet eller fotbollskarriären. Spelare som Johan Mjällby, Henrik Larsson, Zlatan, mfl har tex inte varit på något elitläger men de nådde ganska långt trots/på grund? av det… I den frågan finns det många uppfattningar och det vi vet är att det inte finns någon mall på hur en spelares väg till eliten ser ut. Precis som i livet påverkas framtiden också inom fotbollen av aktiva val man gör men också av yttre omständigheter som man inte kan påverka. Man får inte glömma att det är människor vi har med att göra, det händer saker i livet som påverkar oss på olika sätt och riktningar. Passionen för idrotten fotboll visar sig på olika sätt och det är drivkraften till att lägga tid och kraft, oavsett om man är spelare, ledare eller stöttande förälder, på denna fantastiska idrott.
Tyvärr har under de senaste åren trycket ökat på våra DFK i Uppland genom ihärdiga påringningar, mejl, sociala medier och uppvaktande som gått långt utanför gränserna till vad som är okej för ett näst intill ideellt uppdrag. Det har också, på olika sätt, riktats kritik mot enskilda spelare och ledare som har tagit illa vid sig och lämnat verksamheten på grund av det. Det är tyvärr (fortfarande ett fåtal men en ökande skara) föräldrar, ledare och syskon som har fått en skev bild av hur de ska agera för att vara goda förebilder för sina ungdomar. Ungdomarna själva i Upplands FF:s verksamhet får alltid goda vitsord internt och externt.
Vi vill därför på förekommen anledning passa på att be föreningsrepresentanter, ledare, syskon och föräldrar som har frågor och synpunkter kring spelarutbildningsverksamheten att vända sig direkt till oss i Förenings- och Utvecklingskommittén eller ansvarig tjänsteman i de frågorna. Då kan vi svara eller kanalisera frågan rätt och återkomma med svar så snart vi kan. I dagens mediaflöde kan vi inte, ska inte och vill inte kontrollera när det skrivs i, framför allt, olika sociala medier om vår utbildningsverksamhet i stort. Att vi har olika åsikter och synpunkter driver utvecklingen framåt. Men när det kommer till att det påverkar enskilda individer som är ledare eller spelare i vår verksamhet så måste vi på detta sätt vara preventiva för att styra frågor och synpunkter till rätt ställe så att de individerna som är värdefullast för vår verksamhet inte drabbas av något de inte kan kontrollera själva.

Information kring vår verksamhet finns här!

Riktlinjer med vår PDF-broschyr finns här!

Med vänliga fotbollshälsningar

Håkan Sandberg
Ordförande FUK
hakan.sandberg@enkoping.se
070-162 51 78

Martin Möller
Tjänsteman Spelarutbildning/Skola
martin@upplandsff.se
072-225 70 54