Info om spelarutbildningsverksamheten

Här kommer ett förtydligande om representation i Upplandslaget och även en stark önskan från Spelarutbildningsorganisationen och Förenings och utvecklingskommittén.

Pojkar och flickor 1998 fanns i utbildningssystemet när beslutet om de nya representationsbestämmelserna togs (se beslut här). Det blev konsekvenser för enskilda spelare som hade gått in med andra förutsättningar i utbildningen. Förenings och Utvecklingskommittén (FUK) beslutade också att spelarutbildningsorganisationen kan ansöka om dispens för dessa individer, födda 98, så de kan fullfölja sin utbildningsresa i Upplandslagen. Årgången 1999 och yngre har fått informationen från början och kommer att följa de nya bestämmelserna fullt ut.

Vi vill också passa på att be föreningsrepresentanter, ledare och föräldrar som har frågor och synpunkter kring spelarutbildningsverksamheten att vända sig direkt till oss i FUK eller tjänstemän i de frågorna. Då kan vi svara eller kanalisera frågan rätt och återkomma med svar så snart vi kan. I dagens mediaflöde kan vi inte, ska inte och vill inte kontrollera när det skrivs i, framför allt, olika sociala medier om vår utbildningsverksamhet i stort. Att vi har olika åsikter och synpunkter driver utvecklingen framåt. Men när det kommer till oss att det påverkar enskilda individer som är ledare eller spelare i vår verksamhet så måste vi på detta sätt agera för att styra frågor och synpunkter till rätt ställe så att de individerna inte drabbas av något de inte kan kontrollera själva.

Håkan Sandberg
Ordförande i Förenings och utvecklingskommittén
Mobil: 070-1625178
E-post: hakan.sandberg@enkoping.se

Martin Möller
Tjänsteman i Spelarutbildningsfrågor
Telefon: 018-4306074
E-post: martin@upplandsff.se