Inbjudan till UC+ i Enköping

Möjlighet att anmäla sig till UC+ i Enköping för pojkar och flickor födda 02 & 03.
UC+ i Enköping har som syfte att ge unga välmotiverade fotbollsspelare möjlighet till extra stimulans, inspiration och utbildning som komplement till den träning och utbildning som ges i den egna föreningen.

Träningsinnehåll: Det huvudsakliga träningsinnehållet kommer att vara spelförståelse och speluppfattning vad gäller fotbollsdelen men att även en introduktion/utbildning i modern fotbollsfys (bl.a. rörlighet, balans, koordination, snabbhet) kommer att ges.

Sista anmälningsdag:
6 oktober. Anmälan via föreningen till Fotbollsalliansen, Kent Sundelin, kent.sundelin@telia.com

Ev frågor: kent.sundelin@telia.com (070-620 7217) eller oscar@esk-u.nu (073-037 8800)
OBS! Se hela inbjudan här!