Projektet "Fotbollspaketet"

Under 2014 har SvFF gett alla 24 distriktens spelarutbildningsavdelningar en huvudsaklig uppgift; att implementera SvFF:S nya spelarutbildningsplan. Vi har tagit erfarenhet av hur bla Dalarna, Västergötland har jobbat med att försöka få några samarbetsföreningar som sedan fungerat som en bas för andra föreningar i deras närområde.

Det är sju föreningar som vi på Upplands FF har valt ut att samarbeta med och ge möjlighet att vara värd för "Fotbollspaketet" 2014.Vi skulle gärna vilja implementera SUP:en rakt av för alla nivåer i alla föreningar direkt men resurserna är begränsade. Vi har tagit beslutet att rikta in oss på de som vi tror vi kan vägleda mest och som föreningar i Uppland i flera år har önskat att vi ska hjälpa till med, dvs de yngsta barnens ledare, oftast väldigt engagerade föräldratränare men som vill ha stöd och hjälp.

Vi väljer också att rikta in oss på några få föreningar av våra ca 100 ungdomsklubbar i Uppland för att sedan få spridningseffekt från dem. Syftet är att hjälpa till att göra rätt saker vid rätt tillfälle redan från start och vi vet att länder som jobbat med detta under några år (Holland, Kanada, mfl) har lyckats väldigt bra med sina satsningar baserade på LTAD (Long-Term Athlete Development). Det stimulerar både den största andelen, bredd (active for life) och den minsta andelen, elit (train to win). SvFF:s utbildningsplan bygger på LTAD.

Läs mer om projektet under fliken "Fotbollspaketet 2014" i vänsterfliken.