Ledarutbildning UC+ hösten 2013

I regi av Upplands FF genomförs parallellt en utbildning/fortbildning för ledare i ungdomsföreningar knutna till genomförandet av höstens UC+-träningar. Detta innebär i korthet att varje förening som avser att anmäla spelare till UC+ -träning också förbinder sig att skicka en utsedd ledare till Ledarutbildningen. Om så inte sker kommer UC+ platserna fördelas på andra föreningar.

Föreningen bestämmer själva vem eller vilken ledare man avser att skicka på utbildningen. Men lämpligt är någon med former av utbildningsansvar i den egna föreningen eller motsvarande roll. Gärna med uppdraget att föra ut fortbildningens innehåll till övriga i sin förening.

VAD är då denna fortbildning/utbildning?

Upplands FF har ett uppdrag från SvFF att implementera den nya spelarutbildningsplan i distriktet och det här är ett mycket bra sätt att nå ut till de föreningar som idag sorterar under Uppsala Fotbollsallians. Utbildningen kommer således primärt och med utgångspunkt behandla den nya spelarutbildningsplanen men även områden som:

  • Omvärldsorientering i fotboll, trender och influenser
  • Spelarutbildning för unga (speluppfattning/-förståelse kopplat till teknik)
  • Målvaktsträning för unga spelare
  • Modern fysträning för unga spelare
  • Nutritionslära för unga spelare
  • Ledarskap, instruktörskap- att leda unga spelare
  • Praktikinslag i form av besök/observation i pågående UC+-verksamhet

VARFÖR?

Få en kunskap och insikt i SvFF:s nya spelarutbildningsplan i syfte att förmedla huvudinnehållet till den egna föreningen

HUR går det till?

Under 4 kvällstillfällen (oktober-december) a´3 timmar på Idrottens Hus, områdeskompetenta föreläsare och instruktörer leder utbildningen som anordnas i förläsningsform och gruppdiskussioner. Gediget kursmaterial ingår naturligtvis i kursen. Bokade datum är följande: 8/10, 5/11, 21/11 och 5/12 Föreningen använder sig av ett förenklat Idrottslyft för kursavgiften- mer om det kommer inom kort.

Anmälan sker till conny.sveijer@live.se alt stefan.nilsson@upplandsff.c.se senast 25/9