Cup Byggnads och Kommunal

Lottning, datum och ort är nu publicerad för Uppland. För både F97 och P97 är det Borlänge mellan 8-10 november som gäller.

Motståndet i den första gruppspelsomgången är: Dalarna och Gestrikland.