Påminnelse UC+ Sommarcamp Uppsala

Påminnelse! Det är flera föreningar som inte anmält sig!

UC+ har nu klart med att få arrangera sommarcamp även 2013.

Ser mer info kring lägret här! (PDF)