Anmälan för Tematräningar 2009 har öppnat!

Idag den 11 september öppnar Upplands Fotbollförbund anmälningsmöjligheter för Tematräningar 2009.

Nytt för i år att vi genomför våra tematräningar tillsammans med 4 uppländska föreningar.
Dessa är BKV Norrtälje, Heby AIF, Upsala IF & Gimo IF.
Under 2009 har dessa 4 föreningar genomfört projektet spelarutbildningsplan i förening, och står rustade för att ta emot dig spelare & ledare som vill utveckla dig under hösten.
Tematräningar riktar sig i första hand till dig pojke/flicka som är född 1995 & 1996. I samband med vissa Tematräningar kommer det även finnas fortbildningsmöjligheter för dig som ledare.
Vi kör Tematräningar och ledarfortbildning enligt följande agenda:
3 oktober Gimo (flickor 94-96) + (Ledarfortbildning)
4 oktober Gimo (pojkar 94-96)
4 oktober Norrtälje (pojkar 95-96)+ (Ledarfortbildning)
8 november Norrtälje (pojkar 95-96)+ (Ledarfortbildning)
18 oktober Uppsala/UIF (pojkar/flickor 95-96 )+ (Ledarfortbildning)
15 november Uppsala/UIF (pojkar/flickor 95-96)+ (Ledarfortbildning)

10 oktober Heby (pojkar 94-96)+ (Ledarfortbildning)
11 oktober Heby (flickor 94-96)
7 november Heby (flickor 94-96)
8 november Heby (pojkar 94-96)
26 oktober Upplands FF genomför även (i egen regi) Tematräningar för pojkar & flickor födda 1994 i Uppsala.( +Ledarfortbildning)

Anmäl dig här! (Välj mellan spelare eller ledare)