Till alla ledare för spelare födda -94

Upplands fotbollförbund har bl.a. som mål med sin verksamhet att skapa en bild av hur långt spelare i aktuell ålderskull har kommit i sin fotbollsutveckling. De observationer som görs och har gjorts ligger till grund för Upplandslagens
verksamhet.

I år är det 95orna som kartläggs på bred front, likt det arbete som gjordes med 94-kullen förra året.
Vi vill dock självklart följa upp 94-spelarna under detta år. Det görs via camper, observationer och inte minst i ett samarbete med er föreningsutbildare. DFK och instruktörsteamet för 94orna har huvudansvaret för att denna uppföljning sker.

Dock är vi mycket måna om, och beroende av, er hjälp med detta uppföljningsarbete. Har ni 94-spelare som tidigare inte uppmärksammats men som ni anser har gjort stora utvecklingssteg? Känner ni till intressanta 94-spelare som ni själva inte ansvarar för men som ni vill framhålla?

Anser ni att en spelare bör observeras av oss så vill vi gärna ha den informationen.
Krav:
- Spelaren måste vara född - 94
- Spelaren måste vara licensierad i en Uppländsk förening
Vi behöver:
- Fullständigt namn
- Fullständig adress
- Telefonnummer
- Personnummer
- Klubb
- Lag
- Position
- Egenskaper
- Hur många träningspass/vecka
- Fotboll på schemat?
- Namn & kontaktuppgifter (mobil) till dig som lämnar uppgifterna.

Skicka mail med ovanstående information till

Jukka Malinen, Distriktsförbundskapten P 94
Linda Bjerkendahl, Distriktsförbundskapten F 94
Johanna Johansson, Distriktsförbundskapten F 94

Tack på förhand!

Hälsningar Team Pojk 94 och Flick 94