Kallelse P00 Träning

DFK Malin Ericsson och hennes team samlar P00 i Ärentuna den 28 september för träning.

Se kallelse här!

Kallelse flickor 00 och 01

Lovisa Delby, DFK F01, samlar sin åldersgrupp till träning i Sunnersta den 1:a oktober medan Jennifer Lundborg-Larsson, DFK F00, har sin samling i Rimbo den 27 september.

Se kallelse för F00 här!

Se kallelse för F01 här!

Uppdaterad info - Fotbollslyftet 2016

Fotbollslyftet riktar sig till spelare och tränare i ungdomslag 12-14 år i Uppland. Målet är att fler ska få insikt i mer och bredare utbildning och därmed en större chans att utvecklas efter sina förutsättningar samt att intresset ökar så att de spelar fotboll längre.

Inbjudan UEFA A

Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning inbjuder härmed till två tränarkurser på A-nivån om vardera 24 utbildningsplatser. Varje kurs består av fem utbildningstillfällen med sammanlagt 20 utbildnings-dagar och den sökande anmäler sig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbeviset "UEFA-A-Diploma". Inbjudan o Anmälan

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter